Thứ 7, Ngày 19/03/2011 04:20 PM
Trong khi đang ghi lại báo cáo của một vụ tai nạn xe, người cảnh sát thứ nhất nói với người thứ hai:
- OK, thân ở trên đường, tay ở trên đường, chân ở trên đường, đầu ở trên vỉa hè.
Người đồng sự viết, rồi ngừng lại, nghĩ một lát và hỏi:
- Cậu đánh vần chữ "vỉa hè" như thế nào?
Người cảnh sát thứ nhất nhìn quanh, đá vào cái đầu và nói:
- Ðầu ở trên đường.
http://www.chaobuoisang.net/truyen-c...99/tai-nan.htm